DI's Pensionistforening

 

I den senere tid er der afholdt arrangementer for foreningens medlemmer:


Danmarks Nationalbank 24. august 2023
Danmarks Nationalbank 24. august 2023
Københavns bymuseum 19. juni 2023
Københavns bymuseum 19. juni 2023
Julefrokost 2022 i Hansens gamle familiehave
Julefrokost 2022 i Hansens gamle familiehave
Regensen 6. oktober 2022
Regensen 6. oktober 2022
Frederiksberg Slot 20. juni 2022
Frederiksberg Slot 20. juni 2022
Folketinget fredag den 4. marts 2022
Folketinget fredag den 4. marts 2022
Julefrokost 7. december 2021 i Bjælkehuset
Julefrokost 7. december 2021 i Bjælkehuset
Den jødiske Synagoge 3. november 2021
Den jødiske Synagoge 3. november 2021
Kanalrundfart 10. august 2021
Kanalrundfart 10. august 2021
Andelslandsbyen Nyvang 9. september 2020
Andelslandsbyen Nyvang 9. september 2020
Rosenborg slot 4. marts 2020
Rosenborg slot 4. marts 2020
Julefrokost 10 december 2019
Julefrokost 10 december 2019
DR_Koncerthus 9. september 2019
DR_Koncerthus 9. september 2019
Frilandsmuseet 23. maj 2019
Frilandsmuseet 23. maj 2019
Julefrokost 6. december 2018
Julefrokost 6. december 2018
Krigsmuseet 6. november 2018
Krigsmuseet 6. november 2018
Rungstedlund 4. september 2018
Rungstedlund 4. september 2018
Byvandring Dragør 6. juni 2018
Byvandring Dragør 6. juni 2018
Nordisk Film 12. marts 2018
Nordisk Film 12. marts 2018
Julefrokost 5. december 2017
Julefrokost 5. december 2017
Carlsbergbyen 14. november 2017
Carlsbergbyen 14. november 2017
Karmelitterklostret og SS Bjørn 5. september 2017
Karmelitterklostret og SS Bjørn 5. september 2017

Klik på et billede for at se billederne for hele arrangementet

Afholdte arrangementer i foreningens regi

Dato

Arrangement

5. december 2023

39 pensionister deltog i den

næsten overdådige julefrokost

i Hansens Familiehaver på

Frederiksberg.

Se billeder her.

24. august 2023

45 pensionister deltog i rundvis-

ningen af Danmarks National-

bank under ombygning.

Frokosten blev indtaget i Restau-

rant Gilleleje i Nyhavn.

Se billeder her.

19. juni 2023


Rundvisning i Københavns nye

Bymuseum

og efterfølgende frokost i Rio Bravo.

Se billeder her.


20. april 2023

Generalforsamling i Industriens Hus.

Se referatet her.

10. februar 2023

41 pensionister deltog i rundvisningen

i Frimurerlogen på Blegdamsvej,

København. Herefter nød vi frokosten

ved et tag-selv bord i frimurerlogens

restaurant.


Det var ikke tilladt at tage billeder indendørs, så de udendørs billeder er suppleret med scannede billeder fra museet. Se dem her.

6. december 2022

46 pensionister deltog i den hygge-

lige og næsten overdådige julefrokost

i Hansens gamle familiehave på Pile

Allé, Frederiksberg.

Se nogle billeder her.

6. oktober 2022

38 pensionister deltog i rundvis-

ningen på Regensen med de

meget levende ligbærere. Den

efterfølgende frokost blev ind-

taget på restaurant Ankara.

Se billeder her.

20. juni 2022

34 pensionister besøgte

Frederiksberg Slot med kyndige

rundvisere. Efterfølgende middag

med stegt flæsk og persillesove

blev indtaget i Krøgers Have.

Se billeder her.

10. maj 2022

46 pensionister deltog i den årlige generalforsamling, hvor Thomas Bernt Henriksen afsluttede med flere, helt aktuelle emner og synspunkter.

Se referatet her.

4. marts 2022

46 pensionister deltog i besøget i

Folketinget.

Frokosten blev indtaget i Snapstinget.

Se billeder her.

7. december 2021

41 pensionister deltog i julefro-

kosten i restaurant Bjælkehuset

på Frederiksberg.


Se billeder her.

3. november 2021

41 pensionister besøgte

Den jødiske Synagoge i

Krystalgade, København.

Overrabiner emeritus Bent

Eksner fortalte levende om

synagogens betydning og

anvendelse, ligesom han 


også kom ind på jødiske skikke og brug. Efterfølgende var der forkost i restaurant Jacobsen på Kultorvet.

Se billeder her.

10. august 2021

45 pensionister deltog i hav-

nerundfarten i Københavns

kanaler. Efterfølgende

frokost i Restaurant Gilleleje.

Se billeder her.

21. juni 2021

41 pensionister deltog i generalforsamlingen.

Hent referatet fra generalforsamlingen her.

9. september 2020

19 pensionister deltog i ud-

flugten til andelslandsbyen

Nyvang med efterfølgende

frokost på Madam Blå i

Nyvang.
Se billeder her.

30. juni 2020

Generalforsamling. 26 medlemmer deltog i denne særlige, men ordinære generalforsamling. Der var en del udskiftning på posterne i bestyrelsen. Efter mødet holdt vicedirektør Steen Nielsen et indlæg om DI og arbejdsmarkedet efter corona krisen.
Læs referatet fra generalforsamlingen her.

4. marts 2020

48 pensionister deltog i rund-

visningen på Rosenborg Slot

og den efterfølgende frokost

på Ristorante Café Leo på

Sølvgade. Se billeder her.

10. december 2019

53 pensionister deltog i fore-

ningens julefrokost i Hansens

gamle Familiehaver på

Pileallé, Frederiksberg.
Se billeder her.

9. september 2019

33 pensionister deltog i rund-

visningen i DR koncerthuset.

Efterfølgende frokost i DRs

restaurant.
Se billeder her.

23. maj 2019

32 pensionister deltog i arran-

gementet på Frilandsmuseet

med den efterfølgende fro-

kost i den tilhørende restau-

rant.
Se billeder her.

25. april 2019

Generalforsamling i DI-pensionister. 52 medlemmer deltog i generalforsamlingen og det særdeles interessante og aktuelle indlæg af Ulla Lyk-Jensen om Brexit. Efterfølgende serveredes der en lille anretning fra køkkenet.
Læs referatet fra generalforsamlingen her.

13. marts 2019

Besøg med rundvisning i Kongernes Lapidarium. Efterfølgende frokost på restaurant Karla. 37 pensionister deltog

6. december 2018

Omkring 50 pensionister del-

tog i julefrokosten hos Han-

sens gamle Familiehaver på

Frederiksberg.

Se billeder her.

6. november 2018

36 pensionister deltog i besøget

på Krigsmuseet i København,

hvor rundviseren førte os igen-

nem 500 års dansk krigshistorie.

Efterfølgende frokostplatte på

restaurant Rio Bravo.

Se billeder her.

4. september 2018

Rungstedlund bød 32 DI-

pensionister velkommen

med et dejligt solskinsvejr.

Karen Blixens liv og gerning

fik vi beskrevet levende gen-

nem stuerne, billederne og

fortællingerne bagved.

Se billeder her.

6. juni 2018

I stålende solskin deltog 35

DI-pensionister i byvan-

dringen rundt i det gamle

Dragør. Vi sluttede med en

frokost på Dragør Bistro.

Se billeder her.

24. april 2018

Omkring 50 medlemmer af pensionistforeningen deltog i generalforsamlingen med et særdeles interessant indlæg fra fagleder Peter Bøgh Hansen, DI om forholdene i Kina.
Hent referatet her.

12. marts 2018

Besøg på Nordisk Film i

Valby, hvor der var rundvis-

ning på udstillingen med

"Olsen Banden". Efterfølgen-

de frokost på restaurant

Avanti. 35 pensionister deltog.

Se billeder her.

5. december 2017

Julefrokost i Hansens Gamle

Familiehave på Frederiksberg.
Se billeder her.

14. november 2017

Besøg med rundvisning i

Carlsbergbyen, Valby. 26

pensionister deltog i rund-

visningen og den efterføl-

gende frokost i restauranten.

Se billeder her.

5. september 2017

Udflugt til Karmelitterklo-

stret og SS Bjørn i Helsingør.

Frokosten blev indtaget hos

Madam Sprunk.

26 pensionister deltog.
Se billeder her.

24. april 2017

Generalforsamling for pensionistforeningen. 48 af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen, det meget interessante causeri af Jan Storm Thomsen samt den efterfølgende middag.

 Se referatet af generalforsamlingen her.

14. marts 2017

Besøget på Arbejdermuseet

med forudgående eller efter-

følgende spisning i restauran-

ten "Café og ØL-Halle 1892"

samlede 45 pensionister.

Se billeder her.

31. januar 2017

47 pensionister deltog i rund-

visningen på Københavns råd-

hus med efterfølgende spis-

ning på Rio Bravo.

Se billeder her.

6. december 2016

55 pensionister deltog i den

meget hyggelige julefrokost

på restaurant Sebastropol på

Sankt Hans Torv i København.

Se billeder her.

14. september 2016

Besøg og filmforevisning på

Det danske Filminstitut,

hvor der blev vist en italiensk

genrefilm om den politiske

udvikling fra år 1900 og

fremefter. Frokosten blev

indtaget  på restaurant

Kultorvet. 22 DI-pensionister

og 8 pårørende deltog. 

Se billederne her.

6. juni 2016

Ved besøget og rundvisnin-

gen i Korsbæk på Bakken

deltog 45 medlemmer. 

Se billederne her.

12. maj 2016

2. besøg hos Frobenius

Orgelbyggeri i Lyngby. 

Se billederne her.

28. april 2016

Besøg hos Frobenius Orgelbyggeri i Lyngby.

25. april 2016

Generalforsamling for pensionistforeningen. 55 af foreningens medlemmer deltog i generalforsamling og den efterfølgende spisning.
Se referatet fra generalforsamlingen her.

7. december 2015

Foreningens julefrokost

foregik på Cafe Petersborg,

hvor 53 pensionister deltog.

Der var indrettet et nyt

lokale, hvor alle kunne

sidde samlet ved bord-

ene. Der blev serveret

en rigtig julefrokost

i rigelige mængder.
Se billederne her.

13. oktober 2015

19 pensionister trodsede det

museums-venlige vejr og deltog

i omvisningen af Davids Samling

på Kronprinsessegade og den

efterfølgende frokost på restau-

rant SULT. På museet koncentre.

rede omvisningen sig om samlin-

gerne af islamisk kunst- og kultur-

genstande. 

Se billederne her.

6. august 2015

38 pensionistmedlemmer deltog

i havnerundfarten og den efter-

følgende frokost på Kanal

Caféen.  

Se billederne her .

21. april 2015

Generalforsamling afholdt i DI på Rådhuspladsen i København. Se referatet af generalforsamlingen her.

24. marts 2015

Besøg i Rud Rasmussens

snedkerier på Nørrebrogade i

København. Der deltog i alt 42

medlemmer. Frokosten blev

holdt på restaurant Sebastro-

pol på Sct. Hans Torv. 

Se billederne her

8. december 2014

I foreningens julefrokost på Rave-

linen deltog 52 medlemmer.

Menuen bestod i de traditionelle

retter, der hører til denne begiven-

hed, som sild, rødspættefiletter,

flæskesteg m/rødkål, andesteg

og ris à la mande. 
se billederne her.

30. oktober 2014

40 medlemmer deltog i byvandrin-

gen i det indre af København med

afslutning på Teglkroen. Der blev

serveret stegt flæsk  og persillesovs

ad libitum.

se billederne her.

3. juni 2014

Besøg på M/S Museet for Søfart

i Helsingør. Museet er gravet ud

og bygget omkring den tidligere

tørdok til Helsingør Skibsværft. 

Se billederne her.

22. april 2014

Generalforsamling i DI's renoverede hus på Rådhuspladsen i København. Se referatet her.

3. marts 2014

I besøget på Post- og Telemu-

seet deltog 55 medlemmer.

Der var efterfølgende frokost

på restauranten øverst oppe

med god udsigt over Køben-

havns tårne. 

Se billederne her.

9. december 2013

54 medlemmer deltog i den

meget hyggelige julefrokost på

Café Sct.  Petersborg.

Se billederne her

29. oktober 2013

Dagen efter orkanen over landet

deltog 33 DI-pensionister i

rundvisningen på Fængsels-

museet. Frokosten blev indtaget

i Visit Carlsbergs restaurant. 

Se billederne her

6. juni 2013

I bragende solskinsvejr deltog

37 DI-pensionister i udflugten til

Vestvolden med efterfølgende

frokost på restaurant Espehus. 

Se billederne her.

12. april 2013

Generalforsamling i kantinen på Towers. 

Se referatet her

18. marts 2013

Besøg i Politimuseet og efter-

følgende frokost på Nørrebros

Bryghus. 

Se billederne her

11. december 2012

Julefrokost på Café Sct. Peters-

borg, Bredgade i København.

Se billederne her .

29. oktober 2012

Besøg i Dieselhouse, et museum

specielt over udviklingen af store

dieselmotorer. 

Se billederne her.

4. juni 2012

Besøg i den romantiskehave

ved Sanderumgård med frokost

på Gl. Vindinge.

Se billederne her.

24. april 2012

Generalforsamling i kantinen på Towers. 

Se referatet her

26. marts 2012

Besøg på BrewPub, ølsmagning

og frokost, Vestergade i

København.

Se billederne her.

2. december 2011

Julefrokost på m/s Saga Queen.

Se billederne her.

1. december 2011

Besøg DI-byggeriet på Rådhuspladsen i København

22. november 2011

Besøg på Toms chokoladefabrik

i Ballerup. 

Se billederne her.

2. november 2011

Besøg DI-byggeriet på Rådhus-

pladsen i København. 

Se billederne her.

6. juni 2011

Besøg i Roskilde Domkirke. 

Se billederne her

2. maj 2011

Generalforsamling i kantinen på Towers.

 Se referatet her

4. marts 2011

Besøg i Navergården, Helsingør.


Se billederne her