DI's Pensionistforening

 

Foreningens formål er at samle personer, der er gået på pension/efterløn fra DI, til kulturelle arrangementer og sociale sammenkomster.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne.

De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Generalforsamling i DI's Pensionistforening

Det har desværre ikke været muligt at gennemføre vore arrangementer igennem en meget lang periode, men med den begyndende genoplukning af landet lysner det heldigvis.


Vi har - som det første arrangement i 2021 - planlagt vores årlige generalforsamling, der bliver afholdt

mandag den 21. juni 2021 kl. 17.00

i DI på Rådhuspladsen i København


med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
  4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
  9. Eventuelt

    

   Forslag fra foreningens medlemmer fremsendes til sekretæren således, at hun har forslaget i hænde senest mandag den 7. juni 2021.

    

   Såfremt du ikke deltager i generalforsamlingen, er der i henhold til vedtægternes §4, stk. 9 en mulighed for at stemme ved fuldmagt gennem et andet medlem. Dog kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer. Fuldmagtserklæringen sendes til Jette Dipo, som skal have den i hænde senest mandag den 7. juni 2021.

    

   Efter generalforsamlingen bliver der en kort strække-ben-pause, hvorefter der serveres en let anretning samt kaffe og lidt søde sager.

   Hele arrangementet er gratis, men din tilmelding bedes sendt til Jette Dipo, enten ved at fremsende en tilmeldingskupon eller ved at sende en mail til Jette Dipo på jettedipo@hotmail.com. Sidste frist for tilmelding er mandag den 7. juni 2021.

    

   NB:    Der er pt. en forsamlingsgrænse på 50 personer, og det overholder vi naturligvis. Hvis der skulle ske ændringer inden generalforsamlingen, vil vi hurtigst muligt sende en orientering ud.

   Endvidere har DI midlertidigt indført Coronapas for alle, der gæster huset. Hvis dette krav skulle bortfalde inden generalforsamlingen, vil vi naturligvis også straks orientere om dette.

    

   HUSK: Hvis du har tilmeldt dig arrangementet, og alligevel ikke kan deltage, så meld afbud – og dette meget gerne i god tid. På forhånd mange tak.

    

   De bedste hilsner og på forhåbentligt gensyn

    

   Bestyrelsen

   Som bekendt er der netop er sket lempelser af de nuværende restriktioner i forbindelse med Corona smittefaren.

    

   Kort fortalt: Når I går ind ad DI’s døre den 21. juni, er det ikke nødvendigt at bære mundbind. Dog I skal have Coronapasset parat, da det stadig er obligatorisk.

    

   Det er endvidere tilladt fra den 11. juni at samles 100 personer til et arrangement.

    

   Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen var den 7. juni, men skulle I have lyst til en rigtig hyggelig eftermiddag og aften i tidligere kollegers selskab, og I ikke nåede at få tilmeldt jer, så skynd jer med en tilmelding. Der er p.t. 47 tilmeldte, så der er stadig pladser.

    

   Mange hilsner med ønsket om et glædeligt gensyn

   DI’s Pensionistforenings

   Bestyrelse

    Hent den endelige dagsorden her

    Hent årsopgørelsen for 2020 her