DI's Pensionistforening

 

Foreningens formål er at samle personer, der er gået på pension/efterløn fra DI, til kulturelle arrangementer og sociale sammenkomster.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne.

De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Besøg den jødiske synagoge i Krystalgade

Vi har arrangeret et besøg i synagogen en dag i november med efterfølgende frokost i en nærliggende restaurant.

Der er udsendt nærmere information og tilmeldingsmulighed til medlemmerne direkte.


Om synagogen:

Ordet synagoge er græsk og

betyder forsamlingshus.

Synagogen er altså såvel en

religiøs som en social

institution. Der er gudstje-

neste tre gange om dagen,

men langt den største til-

strømning er til gudstjene-

sten lørdag morgen. Efter

denne gudstjeneste er der

ofte et lille traktement i

gården.

Kvinder og mænd sidder ikke

sammen under gudstjenesten i Københavns synagoge. Ud fra en ortodoks betragtning vil koncentrationen omkring det centrale, nemlig bønnen til og forherligelsen af Gud, ikke være optimal, hvis kvinder og mænd sidder sammen.


Besøget gennemføres ved synagogens guide, der vil fortælle engageret om Synagogens funktion og de forskellige rituelle handlinger i forbindelse med tjenesterne i synagogen.


Besøget er en spændende mulighed for at komme tættere på dagligdagen for det mosaiske trossamfund i København.


Årets julefrokost for medlemmer af DI's Pensionistforening

Afholdes tirsdag den

7. december 2021 kl. 12.00 i

Bjælkehuset,

Valby Langgade 2, Valby.


Sæt allerede nu kryds

ved denne dato.