DI's Pensionistforening

 

Foreningens formål er at samle personer, der er gået på pension/efterløn fra DI, til kulturelle arrangementer og sociale sammenkomster.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne.

De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

DI pensionisterne

Kære medlem af DI’s Pensionistforening

 

Vi håber, I er kommet godt ind i det nye år og er ved godt mod og helbred. Det har jo mildt sagt været et noget anderledes år, som vi nok vil huske i mange år.

 

Pga. nedlukninger og aflysninger måtte vi blive hjemme og kunne kun se nogle få mennesker. Resultatet har måske været, at vi fandt ud af, hvad der er vigtigt, og hvad vi skal sætte pris på.

 

Men med et nyt år kommer der også udgifter til diverse årlige kontingenter, herunder selvfølgelig også kontingentet til Pensionistforeningen.

 

Da vi ikke har kunnet gennemføre flere af vores arrangementer i 2020, har foreningen penge tilovers. Det har resulteret i, at DI ikke yder tilskud i 2021, og at vi må klare os for de penge, der p.t. står på kontoen.

 

Men da vi i coronasituationens skygge ikke kan nå at gennemføre et normalt årsprogram, har bestyrelsen valgt undtagelsesvist at reducere det årlige kontingent med 100 kr., så kontingentet for 2021 bliver 250 kr. DI vil sende opkrævninger ud ultimo februar måned.

 

Vi håber fortsat at kunne tilbyde gode og spændende arrangementer, og at alle stadig vil støtte op om Pensionistforeningen.

 

Til slut vil bestyrelsen ønske alle et rigtigt godt nytår med håbet om, at vi meget snart kan ses igen.

 

 

Mange nytårshilsner fra

Bestyrelsen