DI's Pensionistforening

 

Foreningens formål er at samle personer, der er gået på pension/efterløn fra DI, til kulturelle arrangementer og sociale sammenkomster.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne.

De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Generalforsamling

Foreningens generalforsamling finder sted

Onsdag den 29. maj 2024 kl. 16.30 i DI på Københavns Rådhusplads.


Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
  4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
  6. Valg af bestyrelsesleder og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer

          Bestyrelsesleder:

              Evy Marian Christensen - villig til genvalg

          Bestyrelsesmedlemmer:

              Helle Søderberg - villig til genvalg

              Connie Barfoed Jørgensen - villig til genvalg

              Niels Peter Ravn Eriksen - billig til genvalg, men fremover som                                                                                                                         suppleant

               Jette Dipo - ikke villig til genvalg

               Lone Annette Hansen - ikke villig til genvalg

          Der skal nyvælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer blandt                                  foreningens  medlemmer. Bestyrelsen opfordrer derfor de                            medlemmer, som er interesseret i bestyrelsens arbejde til at stille                op.

         Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

               Karsten Almosetoft - villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller til                       nyvalg af Karsten Almosetoft til bestyrelsen.

               Svend-Aage Kromann - villig til genvalg

               Bestyrelsen indstiller nyvalg af Ravn Eriksen som suppleant.

     7.  Valg af 1 kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende

                Kritisk revisor Lil-Ann Colfach - villig til genvalg

                Revisorsuppleant Annette Dragsdahl - villig til genvalg

     8. Eventuelt

 

Indbydelsen kan hentes her i pdf-formatet.

Ændringsforslag til foreningens vedtægter hentes her i pdf-formatet.

Foreningens regnskab kan hentes her i pdf-formatet.

 

Såfremt du ikke deltager i generalforsamlingen, er der i henhold til vedtægternes §4, stk. 9 mulighed for at stemme ved fuldmagt via et andet medlem. Dog kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer. Fristen for indsendelse af fuldmagtserklæringen er overskredet.

 

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning samt vin og kaffe.


Fristen for tilmelding er overskredet.

 

Deltagelsen er gratis, men hvis du har tilmeldt dig, og alligevel ikke kan deltage, så meld afbud i god tid.

Det har kostet foreningen mange penge ved alt for sene afbud eller simpel udeblivelse. Det er ærgerlige penge, som ellers kunne bruges på nogle gode arrangementer.


De bedste hilsner og på glædeligt gensyn

Bestyrelsen