DI's Pensionistforening

 

Foreningens formål er at samle personer, der er gået på pension/efterløn fra DI, til kulturelle arrangementer og sociale sammenkomster.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne.

De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Vi ønsker jer alle et godt nytår

Afskedsreception

Kære alle medlemmer af DI's Pensionistforening


Merete Dalgaard går på pension den 11. februar. I den anledning afholdes der reception:

Fredag den 11. februar, kl. 15.00-16.30 i DI's lokaler på Rådhuspladsen

På vegne af DI inviteres I hermed til at deltage i receptionen.


Mange venlig hilsner
DI's Pensionistforenings bestyrelse

Besøg Folketinget

Fredag den 4. marts 2022 har vi arrangeret en rundvisning i Folketinget på Christiansborg.


Det bliver et frokost-eftermid-

dagsbesøg startende med en

frokost i Snapstinget efterfuldt

af en rundvisning.


Reservér allerede nu datoen, indbydelse med nærmere besked kommer på disse sider samt tilsendt de enkelte medlemmer direkte.


Mange venlige hilsner

Bestyrelsen for DI's Pensionistforening