DI's Pensionistforening

 

Foreningens formål er at samle personer, der er gået på pension/efterløn fra DI, til kulturelle arrangementer og sociale sammenkomster.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne.

De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Generalforsamling i

DI's Pensionistforening

afholdes:

Torsdag den 20. april 2023, kl. 16.30
hos Dansk Industri, Rådhuspladsen, København


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer
    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
8. Eventuelt


Forslag fra foreningens medlemmer fremsendes til foreningens sekretær Jette Dipo således, at denne har forslaget i hænde senest mandag den 10. april 2023.


Såfremt du ikke deltager i generalforsamlingen, er der i henhold til vedtægternes §4, stk. 9 mulighed for at stemme ved fuldmagt via et andet medlem. Dog kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer. Fuldmagtserklæringen er vedlagt næste side og sendes til Jette Dipo, som skal have den i hænde senest mandag den 10. april 2023.


Efter generalforsamlingen vil tidligere advokat Karsten Almosetoft holde indlæg om: Hvad du bør vide om fremtidsfuldmagter, og hvorfor de er så vigtige.


Kl. 18.00 serveres en let anretning samt vin og kaffe.


Tilmelding til arrangementet sendes til Jette Dipo ved mail: jettedipo@hotmail.com (<---klik her)


Sidste frist for tilmelding er mandag den 10. april 2023.


Denne indbydelse samt fuldmagtserklæring kan også hentes her i pdf-formatet.


Deltagelsen er gratis, men hvis du har tilmeldt dig, og alligevel ikke kan deltage, så meld afbud i god tid.


Sidste år kostede alt for sene afbud eller simpel udeblivelse foreningen mere end 5.000 kr. Penge, som alle medlemmer er med til at betale via kontingentet, og som i stedet kunne være brugt på nogle gode arrangementer.


De bedste hilsner og på gensyn
Bestyrelsen