Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Julefrokost

Som tidligere annonceret bliver pensionisternes julefrokost afholdt tirsdag d. 10. december 2019 i Hansens gamle Familiehave på Frederiksberg.
 
Her har vi reserveret plads  til 50 deltagere, der alle vil få en lækker julefrokost.
 
Samtlige drikkevarer vil - som sædvanligt - være for egen regning.
 
Til dette arrangement vil der være et deltagergebyr på kr. 100,-, der betales ved indgangen.
 
Hele indbydelsen kan ses i pdf-formatet her.
Tilmelding til julefrokosten kan ske ved at sende en e-mail til Jette Dipo (klik på navnet) eller sende den udfyldte kupon på indbydelsen senest mandag d. 2. december 2019.

Husk at melde afbud, såfremt du  - efter du er tilmeldt - må konstatere, at du alligevel ikke kan deltage.
 
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen


 

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Guided rundvisning på Rungstedlund