Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service


Andelslandsbyen Nyvang

Der bliver arrangeret en oplevelsestur til Andelslandsbyen Nyvang, tæt på Holbæk. Nærmere besked om dato mv. kommer på disse sider og bliver tilsendt medlemmerne direkte.

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo