Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Julefrokost

Som tidligere annonceret bliver pensionisternes julefrokost afholdt tirsdag d. 10. december 2019 i Hansens gamle Familiehave på Frederiksberg.
 
Her har vi reserveret plads  til 50 deltagere, der alle vil få en lækker julefrokost.
 
Samtlige drikkevarer vil - som sædvanligt - være for egen regning.
 
Til dette arrangement vil der være et deltagergebyr på kr. 100,-, der betales ved indgangen.
 
Hele indbydelsen kan ses i pdf-formatet her.
Tilmeldingsfristen er overskredet.

Husk at melde afbud, såfremt du  - efter du er tilmeldt - må konstatere, at du alligevel ikke kan deltage.

NB! TRANSPORT:
Fra Frederiksberg Metro St. kører bus 18 hvert 15. min til Frederiksberg Runddel.
Bus 7A kører fra Rådhuspladsen/Hovedbanen/ Frederiksberg Allé Metro St. til Frederiksberg Runddel.
Fra Runddelen ca. 5 min gang.
 
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen


 

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo