Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og ServiceGeneralforsamling i DI's pensionistforening

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i DI på Rådhuspladsen mandag d. 24. april 2017 kl. 16.30. Alle medlemmer har fået tilsendt en invitation med tilhørende dagsorden.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via e-mail til Tom Rytlander (klik på navnet) eller pr. brev. Indbydelsen samt tilmeldingskupon og fuldmagtserklæring kan hentes her i pdf-formatet.
Tilmelding til arrangementet senest mandag d. 10. april.
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen

Udflugt til Thorsvang på Møn

Datoen for dette arrangement er ændret til
mandag d. 29. maj 2017
Reservér datoen.
Vi starter kl. 09.00 med bus fra Valby station.
Forventet hjemkomst kl. 18.00 samme sted.
På stedet i Thorsvang Samlermuseum serveres frokost mv.
Alle medlemmer får tilsendt en indbydelse til dette arrangement umiddelbart efter generalforsamlingen med forventet svarfrist 10. maj. Til dette arrangement må påregnes en deltagerafgift.

På gensyn

Bestyrelsen for DI's pensionistforening