Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Generalforsamling i DI's pensionistforening

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i DI på Rådhuspladsen torsdag d. 25. april 2019 kl. 16.30. Alle medlemmer får snarest tilsendt en invitation med tilhørende dagsorden.

NB: Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis betinget af, at kontingentet på kr. 300,- er indbetalt forinden.

 
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo

Guided rundvisning på Rungstedlund