Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Besøg Nordisk Film

Guided udstilling om Olsen Banden
- Skide godt, Egon -


Vi har arranget en rundvisning på Nordisk Film, hvor der pt. er en udstilling af effekter fra filmene om Olsen Banden.

Det bliver:
Mandag d. 12. marts 2018
Vi mødes kl. 10.45 udenfor hovedindgangen, Mosedalvej 14, 2500 Valby og får en guided tur gennem udstillingen. Turen varer ca. 5 kvarter.
 
Den efterfølgende frokost indtages på Restaurant Avanti, Valby Langgade 56.
Drikkevarer er her - som sædvanligt - for egen regning.

Tilmelding senest fredag d. 2. marts 2018 via e-mail til Jette Dipo (klik på navnet), eller pr. brev.
Indbydelsen og tilmeldingsblanket i pdf-formatet kan hentes her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo