Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Generalforsamling i DI's pensionistforening aflyst

Denne var planlagt til at blive afholdt torsdag den 23. april, men vi er nødsaget til at aflyse den af hensyn til smittefaren.
Generalforsamlingen søges afholdt senere på året. Ifølge lovene skal den være afholdt senest 30. juni, men force majeure kan medføre, den bliver afholdt senere.
Naturligvis beklager vi denne ændring, men vi har ingen andre praktiske muligheder.

Nærmere oplysninger kommer snarest på disse sider.

 

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo