DI's pensionistforening

Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service.

 


Besøg på Arbejdermuseet

Tirsdag d. 14. marts 2017 indbyder foreningen til et arrangement med rundvisning på Arbejdermuseet.

 

 

Rundvisningen er fordelt på 2 hold à 25 personer. Begge hold besøger udstillingen: "1950'erne".

Hold 1 starter med rundvisning kl. 11.00 med efterfølgende frokost kl. 12.00

Hold 2 starter med frokost kl. 12.00 med efterfølgende rundvisning kl. 13.30

Den fælles frokost kl. 12.00 foregår i restaurant

Café & Øl-Halle "1892" i Arbejdermuseets kælder.

 

Restauranten er Københavns eneste fredede kælderbeværtning. De historiske lokaler er restaureret, og står som i året 1892, og restauranten bærer nu sit oprindelige navn.

 

Foreningen byder på en frokostplatte incl. 1 øl, vand eller et glas vin, øvrige drikkevarer vil - som sædvanlig - være for egen regning.

 

Da der er begrænsning på antal deltagere pr. hold sker tilmeldingen efter "først til mølle princippet".

Tilmelding til dette arrangement kan ske pr. mail til foreningens sekretær Tom Rytlander (klik på navnet). Husk at skrive hvilket hold, du ønsker at tilmelde dig til.

Du kan også tilmelde dig pr. brev. Udfyld slippen, der er vedlagt indbydelsen. Indbydelsen i pdf-formatet hentes her.

 

Tilmeldingen skal være Tom Rytlander i hænde senest mandag d. 6. marts 2017. Husk at melde afbud, såfremt du, efter at være tilmeldt, alligevel ikke kan deltage.

 

På gensyn

Bestyrelsen for DI's pensionistforening