Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Udflugt til Thorsvang på Møn

Datoen for dette arrangement er ændret til
mandag d. 29. maj 2017
Reservér datoen.
Vi starter kl. 09.00 med bus fra Valby station.
Forventet hjemkomst kl. 18.00 samme sted.
På stedet i Thorsvang Samlermuseum serveres frokost mv.
Alle medlemmer får tilsendt en indbydelse til dette arrangement umiddelbart efter generalforsamlingen med forventet svarfrist 10. maj. Til dette arrangement må påregnes en deltagerafgift.


Generalforsamling i DI's pensionistforening

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i DI på Rådhuspladsen mandag d. 24. april kl. 16.30. Alle medlemmer får snarest tilsendt en invitation med tilhørende dagsorden. Reservér datoen.

På gensyn

Bestyrelsen for DI's pensionistforening