Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Generalforsamling i DI's pensionistforening

Generalforsamlingen i DI's pensionistforening bliver afholdet tirsdag den 30. juni 2020 i DI.

Indkaldelse og nærmere besked vil blive udsendt snarest og vil blive vist på disse sider.

Naturligvis afhænger afviklingen af de restriktioner, der bliver gældende på det pågældende tidspunkt, men vi håber at kunne gennemføre den efter reglerne og helt på betryggende måde.

 

Gode idéer fra medlemmerne om arrangementer og udflugter modtages gerne. De bedes sendt til sekretæren: Jette Dipo