Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening eller HTS Handel, Transport og Service

Efteråret 2017

Der arbejdes på at etablere et besøg på en spændende arbejdsplads.
Nærmere herom kommer på disse sider snarest.

På gensyn

Bestyrelsen for DI's pensionistforening