Besøg DI's kommende domicil på Rådhuspladsen
   

Dimicil
DI domicilet set fra hjørnet af Vesterbrogade
besøgende
Besøgende tager hjælme og veste på
Velko0mmen
Pihl & Søn byder velkommen
Reception
Den tidligere reception
Broer
forbindelsesbroer i atriummet
Formanden
Jens Neuert-Knudsen
Glasvinger
Glasvingerne foran facaden
Altaner
Udkragede etager
4.sal
Installationerne føres i loftet
Storrum
Storrumskontor på 4. sal mod hovedbanen
storrum
Storrumskontor på 6. sal
Fra kantinen
Udsigt fra kantinen på 6.sal
Kantineudsigt
Kantinen på 6. sal
Ståldragere
Ståldragerene på 6. sal der bærer udkragningen
Terrasse
Udsigt fra terassen på 6. sal fra kantinen
Tivoli
Tagkonstruktionen for atrium set ovenfra
Garage
Nedkørslen til garagen
farvel
Farvel og tak for besøget